ს.გ.II.5. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ- ჩვევების გამომჟღავნება.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • გაკვეთილებზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით;
  • ინიშნავს დავალებებს;
  • ალაგებს სამუშაო ადგილს, რეცხავს და ინახავს სამუშაო იარაღებსა და მასალას;
  • იცავს უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესებს;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

resources