ს.გ.II.4. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ასახავს დაკვირვების შედეგად მიღებულ შთაბეჭდილებებს (მაგ.   წელიწადის  დროები);
  • ხატავს ფანტაზიით შექმნილ გარემოს და სიუჟეტებს;
  • ქმნის ლიტერატურული ნაწარმოების მარტივ  ილუსტრაციებს.

resources