ს.გ.II.3. (EN)

Grade II

მოსწავლეაკვირდება გარემოში სხვადასხვა ფერს და ფორმას და შეუძლია დაკვირვების შედეგის ასახვა ნამუშევარში.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ასახავს ობიექტის ფორმას ნამუშევარში;
  • ადეკვატურად შეარჩევს ობიექტის ფერს;
  • ხატავს ნატურიდან (მაგ. მარტივ ნატურმორტს);
  • გამოხატავს შესაბამისი ფერით დღე-ღამის სხვადასხვა მონაკვეთს,   წელიწადის დროს;
  • ხატავს მეხსიერებით. 

resources

Activities