ს.გ.II.11. (EN)

Grade II

მოსწავლე  იცნობს ელემენტარულ ტერმინებს და შეუძლია მათი  გამოყენება.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ამოიცნობს და ასახელებს  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებში მისთვის ნაცნობ ელემენტებს;
  • ჩამოთვლის მასალას და ინსტრუმენტებს, რომლებიც გამოიყენა  ნამუშევარში;
  • ესმის მის მიერ გამოყენებული ტერმინის შინაარსი.

resources