ს.გ.II.10. (EN)

Grade II

მოსწავლე მონაწილეობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • მონაწილეობს საკლასო ან სასკოლო ზეიმში;
  • მონაწილეობს საკლასო გამოფენაში;
  • დადის მუზეუმებში და გამოფენებზე;
  • ეცნობა კულტურულ მემკვიდრეობას ექსკურსიებზე.

resources