ს.გ.I.7. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები,    გამოთქვას აზრი საკუთარ და თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • საკუთარი და/ან ერთობლივი ნამუშევრის წარდგენისას განმარტავს, რას ასახავს ნამუშევარში;
  • უსვამს თანაკლასელს კითხვებს მისი ნამუშევრის შესახებ;
  • უზიარებს თანაკლასელებს შთაბეჭდილებებს წარმოდგენილი ნამუშევრის შესახებ (მომწონს, არ მომწონს);
  • უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
  • აცდის სხვებს აზრის გამოთქმას.

resources