ს.გ.I.5. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია  მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარულიუნარ- ჩვევების გამომჟღავნება.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • გაკვეთილზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით;
  • ალაგებს სამუშაო ადგილს, რეცხავს და ინახავს სამუშაო იარაღებსა  და მასალას;
  • იცავს უსაფრთხოების წესებს;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

resources

Activities