ს.გ.I.4. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია ნამუშევრების შექმნა შთაბეჭდილებებისა და წარმოსახვის მეშვეობით.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ნამუშევარში ასახავს მიღებულ შთაბეჭდილებებს;
  • გამოსახავს წარმოსახვით შექმნილ პერსონაჟებს;
  • გამოსახავს წარმოსახვით გარემოს;
  • ხატავს ლიტერატურული ნაწარმოების პერსონაჟებს და ეპიზოდებს.

resources

Activities