ს.გ.I.2. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას   ნამუშევრის შექმნისას.

Directions:შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • იყენებს ფანქრებს, პასტელს, ფლომასტერებს, გუაშის საღებავებს ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრის შესაქმნელად;
  • ფერადი ქაღალდებით, მუყაოთი, ბუნებრივი მასალით ქმნის აპლიკაციას, კოლაჟს; 
  • აწყობს მოზაიკას სხვადასხვა მასალით (ჭრის, ხევს, აწებებს ქაღალდებს, ფოთლებს და ა.შ.);
  • ქმნის პლასტილინისგან მარტივ ფორმებს. 

resources

Activities