ს.გ.I.10. (EN)

Grade I

მოსწავლე იცნობს ელემენტარულ ტერმინებს და შეუძლია მათი გამოყენება.

Directions:კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • ამოიცნობს ნამუშევარში და ასახელებს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მისთვის ნაცნობ ელემენტებს;
  • ჩამოთვლის მასალას და იარაღებს, რომლებიც გამოიყენა  ნამუშევარში;
  • საუბრისას სწორად იყენებს ელემენტარულ ტერმინებს, რეაგირებს მასწავლებლის კომენტარზე (ესმის და ასრულებს მითითებას, მაგ., დახატოს პეიზაჟი ან პორტრეტი). 

resources