საზ.მეც.V-VI.22. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს საქართველოს მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-განსხვავებების გამოვლინებები და განიხილოს შესაბამისი მიზეზები.

Directions:კულტურა და რელიგია
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • აჯგუფებს საქართველოს სხვადასხვა მხარის (კუთხის) ხალხურ თქმულებებს, ლექსებსა და სიმღერებს;
  • აღწერს თავის მშობლიურ კუთხეში მდებარე ხუროთმოძღვრულ ძეგლს (ძეგლებს);
  • აღწერს საქართველოში მცხოვრები ეროვნებების საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და ავლებს მათ შორის პარალელებს;
    • ადარებს საქართველოს ისტორიული მხარეებისათვის დამახასიათებელ  წეს-ჩვეულებებს (კულტურული მრავალფეროვნება).

resources