საზ.მეც.V-VI.19. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია  დაკავშიროს კანონიერება და მშვიდობიანი თანაარსებობა.

Directions:ადამიანი და საზოგადოება
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • ავლენს  ზრდილობიანი და უსაფრთხო ქცევის წესების ცოდნას;
  • აღწერს  საგანგებო ვითარებაში საკუთარი ქცევის წესებს;
  • აღწერს, თუ რა საფრთხეს უქმნის საზოგადოებასა და პიროვნებას  კანონის დარღვევის დაუსჯელობა;
  • განასხვავებს საზოგადოებაში მიღებულ წესებს სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი  კანონებისგან;
  • განასხვავებს ადამიანების ქცევას, რომელთა მორალური და სამართლებრივი შეფასებები ერთმანეთს არ ემთხვევა;
  • ამოიცნობს ადამიანებს შორის კონფლიქტის ძირითად მიზეზებს;
  • მოჰყავს სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების ადამიანებს  შორის მშვიდობიანი თანაცხოვრების მაგალითები;
  • ასაბუთებს, თუ რატომ უნდა იცხოვრონ მშვიდობიანად და ღირსეულად სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების ადამიანებმა.

 

resources