საზ. მეც.V-VI.17. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია  აღწეროს ადამიანის ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის დაცვა სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში.

 
Directions:ადამიანი და საზოგადოება
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • საკუთარი სიტყვებით განმარტავს რას ნიშნავს ღირსება, თავისუფლება და თანასწორობა;
  • აკავშირებს ადამიანების მრავალფეროვნებას მათ უფლებებსა და თანასწორობასთან;
  • მშობლიური მხარის ან ზოგადად საქართველოს მაგალითზე ადარებს ადამიანის  ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის  დაცვას.

 

resources