საზ. მეც.V-VI.14. (EN)

Grade V, Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა კომუნიკაციების განვითარებაზე უძველესი  დროიდან დღემდე. 

Directions:გარემო და ეკონომიკა
Subject group:Social Sciences
Subject:Our Georgia

indicators

  • ერკვევა, თუ რა დადებითი ცვლილებები მოუტანა დამწერლობის შექმნამ კაცობრიობას;
  • აჯგუფებს ბეჭდვის, კომპიუტერის ან სხვა თანამედროვე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალების გამოგონების შედეგებს;
  • დროის სკალაზე აღნიშნავს ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობის გამოგონებასა და მის განვითარებას;
  • ჩამოთვლის ტრანსპორტის საშუალებებს. მსჯელობს მათ დანიშნულებაზე სხვადასხვა გარემოში,  მოჰყავს მაგალითები.

resources