სამხ. ისტ. X-XII. 7. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე მსჯელობს ქართული სამხედრო ხელოვნების განვითარების ძირითად ეტაპებზე.

Directions:სამხედრო საქმის წარმოება
Subject group:Elective Courses
Subject:Military History of Georgia

indicators

  • მსჯელობს სამხედრო ხელოვნების ისტორიის პერიოდიზაციაზე;
  • მსჯელობს ქართული არმიის შეიარაღების  განვითარების ეტაპებზე;
  • ასხვავებს საქართველოს სამხედრო სტრატეგიულ მიზნებს სხვადასხვა  ეპოქაში;

resources