ქ.ც.IV.7. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის ნასწავლი ტერმინოლოგიის გამოყენება.

Directions:კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Georgian Dances

indicators

  • სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;
  • საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;
  • სვამს კითხვებს მისთვის უცნობი ილეთის, მოძრაობის დასახელების, ტერმინის დაზუსტების მიზნით.

resources