ქ.ც.IV.5. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

Directions:პრაქტიკული უნარ ჩვევები
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Georgian Dances

indicators

  • დროულად ცხადდება რეპეტიციაზე;
  • მოაქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ნივთები;
  • აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
  • მონაწილეობს გამოკითხვაში.

resources