ქ.მ.X.26. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს თანა-კლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
  •  ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
  •  მოქმედებს გუნდის წევრებთან შეთანხმებულად - მსჯელობს თანაგუნდელებთან პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გადასანაწილებლად;
  •  ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
  • უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
  • ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
  • საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
  •  აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
  •  კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
  •  მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

resources