ქ.მ.VIII.2. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია საინფორმაციო გადაცემების, ჩანაწერების  (რადიო/ტელეპროგრამა, ამინდის პროგნოზი, ახალი ამბები და სხვა) ქართულ ენაზე მოსმენა და გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ტექსტის თემას/მიზანს;
  • ამოიცნობს საინფორმაციო გადაცემის რუბრიკებს (ახალი ამბები, სპორტი, ამინდის პროგნოზი და სხვა);
  • ამოკრებს მისთვის საინტერესო ინფორმაციას (დღე, საათი, ადგილი, ანგარიში);
  • ინფორმაციას აჯგუფებს გარკვეული მონაცემების მიხედვით  (მაგ., საინტერსო გადაცემები უმცროსკლასელებისთვის);
  • გამოაქვს დასკვნა.

resources