ქ.მ.VIII.19. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია თავისუფლად საუბარი მისთვის საინტერესო/ სასურველ თემებზე (საყვარელი გადაცემა/წიგნი/მუსიკა/ მოგზაურობა და სხვა).

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • თანამიმდევრულად გადმოსცემს ამბებს;
  • ამბების გადმოცემისას გამოკვეთს და აღწერს მისთვის საინტერსო დეტალებს;
  • ძირითადი თემის/ამბის გასაშლელად შემოაქვს დამატებითი ინფორმაციები;
  • საუბრობს საკუთარ გეგმებზე, მიზნებზე, სურვილებზე, ოცნებებზე;
  • განმარტავს საკუთარ არჩევანს და ასაბუთებს;
  • გამოხატავს საკუთარ ან სხვის ემოციებსა და განწყობილებას;

resources