ქ.მ.VII.18. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად ლაპარაკი. 

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მარტივი ენით საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (არდადეგები, სამომავლო გეგმები, მეგობრები);
  • ჰყვება თავს გადამხდარ, გაგონილ, ნანახ, წაკითხულ ამბავს;
  • გადმოსცემს ნანახი ფილმის შინაარსს;
  • საუბრობს საყვარელ წიგნის, ფილმის, პერსონაჟის შესახებ და ასაბუთებს თავის არჩევანს.

resources