ქ.მ.VII.12. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია პირადი წერილის, ღია ბარათის წერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • კორესპონდენციის ფორმალური მხარის დაცვით წერს წერილს  მეგობართან, ახლობელთან (თარიღი, ხელმოწერა, მისამართი);
  • კორესპონდენციის მიზანს უსადაგებს მის შინაარსს (მაგ., მილოცვა, მადლობის გადახდა, თხოვნა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, ინფორმაციის შეტყობინება, რჩევა, მოპატიჟება და სხვა);
  • ტექსტის მიზნისა და ადრესატის გათვალისწინებით ირჩევს შესაბამის სტილსა და ფორმას;
  • თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს, ფაქტებს;
  • იცავს ფრაზებს შორის ლოგიკურ კავშირს;
  • გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, სურვილებს;
  • გამოთქვამს შეფასებებს.

resources