ქ.მ.VI.9. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის  ტექსტების წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს;
  • ეძებს და პოულობს, რომელ რუბრიკას, ქვესათაურს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი წარწერა;
  • ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია;
  • ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას;
  • ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას (მოქმედების დრო, ადგილი და სხვა);
  • ექსპლიციტურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გამოაქვს დასკვნა;
  • ამოიცნობს ტექსტის ნაწილებს შორის კავშირს (ლოგიკურს, ქრონოლოგიურს);
  • ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას აკავშირებს პირად გამოცდილებასთან.

resources