ქ.მ.VI.29. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება  დაბრკოლებების მიმართ. 

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • აკვირდება შეცდომას და ცდილობს, გაარკვიოს მიზეზი;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება ან რაიმე არ ესმის;
  • ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

resources