ქ.მ.VI.25. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:ლაპარაკის სტრატეგიები
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
  • ადგენს სასაუბრო თემის მარტივ გეგმას;
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად;
  • ხვდება და ასწორებს შეცდომას.

resources