ქ.მ.VI.23. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სურათებზე დაყრდნობით იგონებს და ჰყვება ამბავს;
  • გეგმის მიხედვით  ჰყვება წაკითხული ტექსტის მოკლე შინაარსს;
  • ჰყვება გაგონილ, ნანახ, თავს გადამხდარ ამბავს;
  • საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., მეგობრები, ერთი დღე უცხო ქალაქში და სხვა);
  • საუბრობს საკუთარ თავზე (გეგმები, სურვილები, გატაცებები, საყვარელი

        საქმიანობა და სხვა).

resources