ქ.მ.VI.22. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სვამს /პასუხობს კითხვებს მისთვის ნაცნობი თემის გარშემო (მაგ., სტუმრად ქალაქში/სოფელში, ჩემი ეზო/სახლი, ოჯახი/მეგობრები, საყვარელი საქმიანობა/გართობა და სხვა);
  • პასუხობს ნასწავლი  ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ კითხვებზე;
  • ახერხებს ტელეფონით საუბარს ყოველდღიურ თემებზე;
  • მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., მარშრუტის ახსნა, ტელეფონით ინფორმაციის მოპოვება, შეხვედრის დანიშვნა და სხვა);
  • გამოთქვამს თავის დამოკიდებულებას გარკვეულ საკითხზე, მოჰყავს მაგალითები პირადი გამოცდილებიდან;
  • გამოხატავს თავის ემოციებს, განწყობებს, სურვილებს.
  • ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ საჭიროებებთან დაკავშირებით.

resources