ქ.მ.VI. 7. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია კორესპონდენციის (ღია ბარათის, პირადი წერილის) წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს და ასახელებს ავტორს, ადრესატს;
  • ამოიცნობს მათ მისამართებსა და გაგზავნის თარიღს;
  • ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რა, როდის, რამდენი და სხვა);
  • ამოიცნობს ავტორის ემოციებს, განწყობებს, დამოკიდებულებებს.

resources