ქ.მ.V.7. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენაში დამუშავებული ტექსტების წაკითხვა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ტექსტში პოულობს რეპლიკებს და მათ ავტორებს;
  • პოულობს მითითებულ ეპიზოდებს;
  • აკავშირებს გეგმის ცალკეულ პუნქტს სათანადო აბზაცთან/აბზაცებთან.

resources