ქ.მ.V.31. (EN)

Grade V

ოსწავლეს შეუძლია გრამატიკულ მოვლენებში  გასარკვევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.  

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • კონკრეტულ მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს ენობრივ მექანიზმებს;
  • იყენებს ამოცნობილ მექანიზმებს;
  • იყენებს სქემებს, ტაბულებს, კლასიფიკაციებს, სტრუქტურულ მოდელებს.

resources