ქ.მ.V.28. (EN)

Grade V

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული  დამოკიდებულება დაბრკოლებების მიმართ.                   

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • აკვირდება შეცდომას და ცდილობს, გაარკვიოს მიზეზი;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება, ან რაიმე არ ესმის;
  • ცდილობს, დამოუკიდებლად გადალახოს სიძნელეები.

resources