ქ.მ.V.27. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
  • მონაწილეობს თანაშეფასებებში და მასწავლებელთან ერთად მსჯელობს შეფასების კრიტერიუმებზე;
  • შედეგებზე დაკვირვებით აღნიშნავს, სად აქვს წინსვლა;
  • ასახელებს ზოგიერთ ფაქტორს, მიზეზს, რომლებიც ხელს უშლის წინსვლაში (მაგ., იყო უყურადღებოდ, არ გაიმეორა მასალა, ვერ გაბედა შეკითხვის დასმა და სხვა);
  • მიუთითებს, თუ რა ზომებს უნდა მიმართოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად;
  • გამოსასწორებლად მიმართავს შესაბამის ზომებს.

resources