ქ.მ.V.25. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., კულინარული რეცეპტების კრებული, მოსწავლეთა ნახატების/ნაკეთობების კატალოგი და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.  

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად განსაზღვრავს და გეგმავს განსახორციელებელ ეტაპებს;
  • მასწავლებელთან ერთად ადგენს შესრულების ვადებს;
  • პროექტის განხორციელებამდე გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და ინაწილებს ფუნქციებს;
  • ინფორმაციის მოძიების, შერჩევისა თუ დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე გუნდის წევრებთან ერთად მასწავლებლისაგან იღებს კონსულტაციას გამოსაყენებელ სტრატეგიებთან დაკავშირებით;
  • მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

resources