ქ.მ.V.24. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:ლაპარაკის სტრატეგიები
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მშობლიურ ენაზე ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან;
  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას, მითითებას);
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად.

resources