ქ.მ.V.22. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სურათებზე დაყრდნობით აგებს და ჰყვება მარტივ ამბავს;
  • მარტივი გეგმის მიხედვით გადმოსცემს მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის მოკლე შინაარსს;
  • მოსმენილი ან წაკითხული ტექსტის შინაარსი გადააქვს პირად ან სხვის  გამოცდილებაზე, ჰყვება გაგონილ, ნანახ ან თავს გადამხდარ ამბავს;
  • საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., ოჯახში, ნათესავების/ მეგობრების შესახებ, თავისუფალ დროს და სხვა).

resources