ქ.მ.V.16. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია შემოქმედებითი დამოკიდებულების გამოვლენა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., წერს პერსონაჟის საპირისპირო დახასიათებას);
  • ასრულებს ამბავს, ან ცვლის დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით, ილუსტრაციაზე დაყრდნობით და სხვა;
  • ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისათვის;
  • ნიმუშის ან მოცემული პირობის მიხედვით წერს აღწერით ტექსტს (მაგ., მეგობრის, საცხოვრებელი ადგილის, ნივთის, ცხოველის აღწერა).

resources