ქ.მ.V.14. (EN)

Grade V

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს წერის ელემენტარული უნარ-ჩვევები.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაწერს მიკროტექსებს;
  • კარნახით წერს მიკროტექსტებს.

resources