ქ.მ.V.11. (EN)

Grade V

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის საწყისი უნარ-ჩვევები.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მოსწავლე ჯერ ჩუმად კითხულობს და გაიაზრებს წინადადებას, შემდეგ მზერას ფურცლიდან თანაკლასელებისაკენ მიმართავს და იმავე წინადადებას ზეპირად გაიმეორებს;
  • მოსწავლე ხმამაღლა, გამართულად და გამომეტყველებით უკითხავს თანაკლასელებს სასურველ/შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი  ტექსტიდან;
  • ცდილობს დაიცვას შესაბამისი ინტონაცია სხვადასხვა მოდალობის წინადადების წარმოთქმის დროს;
  • მონაწილეობს დიალოგის, სკეტჩის გუნდურ კითხვაში.

resources