ქ.მ.IV.24. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება დაბრკოლებების  მიმართ.     

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება, ან რაიმე არ ესმის;
  • ბედავს საკუთარი აზრის/შეხედულებების გამოხატვას.

resources