ქ.მ.IV.23. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
  • ინტერესდება შეფასების შედეგებით;
  • ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
  • მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს, რომ ახალი სიტყვები დაიმახსოვროს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
  • ხვდება და აღნიშნავს სხვის და საკუთარ შეცდომას.

resources