ქ.მ.IV.22. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს  სასწავლო საქმიანობას.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იწერს დავალებებს;
  • ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
  • სამუშაოს ყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს იგი;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესასრულებლად.

resources