ქ.მ.IV.21. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია პროექტის (მაგ., თანაკლასელების ნახატების/ნაკეთობების გამოფენის მოწყობა და სხვა) განხორციელების ხელშესაწყობად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • გუნდის წევრებთან და მასწავლებელთან ერთად გეგმავს პროექტის განხორციელების ეტაპებს და ადგენს შესრულების ვადებს;
  • ასრულებს მასწავლებლის მიერ მინიჭებულ ფუნქციას;
  • მასწავლებლის, ოჯახის წევრის, უფროსი მეგობრის და ა.შ. დახმარებით მოიძიებს სათანადო რესურსებს მასალის შესაქმნელად;
  • მოძიებული მასალის შერჩევისა და დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე გუნდის წევრებთან ერთად, საჭიროებისამებრ, მიმართავს მასწავლებელს კონსულტაციისათვის;
  • მასწავლებლის დახმარებით აუმჯობესებს პროექტს, შეაქვს შესწორებები.

resources