ქ.მ.IV.17. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად საუბარი.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • აღწერს სურათს;
  • ნახატებით შესრულებული მარტივი გეგმის მიხედვით ჰყვება მოსმენილი ტექსტის მოკლე შინაარსს;
  • ჰყვება ამბავს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
  • ჰყვება ნანახ, თავს გადამხდარ პატარა ამბავს. 

resources