ქ.მ.IV.12. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია კულტურული განსხვავებების მიმართინტერესის გამოჩენა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებზე/ტექსტებში ასახულ კულტურულ, სიმბოლურ, სოციოკულტურულ, საყოფაცხოვრებო რეალიებს (ჯვარი, ჩურჩხელა, მეჩეთი, ხალხური საკრავი, ტანსაცმელი და სხვა);
  • პოულობს მსგავსებებს, განსხვავებებს (მაგ., პერსონაჟები, დროშა, ნუგბარი, საკუთარი სახელები);
  • ასახელებს მშობლიურ ენაზე მოსმენილ ან წაკითხულ ამბებს, ზღაპრებს, ლეგენდებს, ანიმაციურ ფილმებს, რომლებიც გაახსენა შესწავლილმა ტექსტმა.

resources