ქ.მ.IV.10. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ფლობის  ელემენტარული უნარ-ჩვევა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
  • ჯერ ჩუმად კითხულობს უცნობ ტექსტს და გაიაზრებს მარტივ წინადადებებს, შემდეგ კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით;
  • წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.

resources