ქ.მ.IV.1. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე, ასრულებს ინსტრუქციებს.

resources