ქ.მ.III.25. (EN)

Grade III

მოსწავლე ცდილობს თანამშრომლობას თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი შეცდომების მიმართ.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
  • უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
  • ასახელებს ლიდერის ფუნქციებს კონკრეტული სამუშაოსათვის (მაგ., სამუშაოს და სათანადო მასალის განაწილება);
  • ასახელებს გუნდის წევრების მოვალეობას;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რიმლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • ცდილობს მეწყვილესთან ერთად გადაჭრას დასმული ამოცანა;
  • არ დასცინის/არ ამცირებს თანაკლასელებს.                 

resources