ქ.მ.III.24. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.      

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს სახელმძღვანელოში მოცემულ სიმბოლოებსა და ლოგოებს;
  • იყენებს სახელმძღვანელოს ილუსტრაციებს, საკლასო ოთახში არსებულ თვალსაჩინოებებს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (ბარათი, ლოტო, ნახატი და სხვა).

resources