ქ.მ.III.23. (EN)

Grade III

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციულიდამოკიდებულება დაბრკოლებების  მიმართ.         

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება.

resources