ქ.მ.III.22. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩაბმა.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ცდილობს შეავსოს თვითშეფასების მარტივი სქემები;
  • აინტერესებს მასწავლებლის შეფასებები;
  • ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
  • ხვდება და აღნიშნავს სხვის და საკუთარ შეცდომას.

resources